logo


logo


Asemptomatik
Yoğun Bakım
?

- Bu web sitesi, Beksaç vd. (2021) makalesi esas alınarak, COVID-19 enfeksiyonu durumunda yoğun bakım ihtiyacı veya hastalığın asemptomatik seyretme olasılığını hesaplamak üzere geliştirilmiştir. Riskin hesaplanması için yaş, kan grubu, eşlik eden komorbidite sayısı ve Killer-immunoglobulin-like Receptor (KIR) genotiplerinin aşağıdaki alana girilmesi gerekmektedir. KIR haplotipleri Şekil 1'de sunulmaktadır.

Model Açıklaması:

* Formül: exp(-3.52 + 1.56 Yaş Grubu - 2.74 Kan Grubu (Grup-A vs diğer) + 1.26 Komorbidite sayısı - 2.46 tAB1 ligandlı + 3.17 tAA ligandlı)
* Asemptomatik için Doğru Sınıflandırma Oranı (Özgüllük): %92,9
* Yoğun Bakım için Doğru Sınıflandırma Oranı (Duyarlılık): %76

Referans:

 • Beksac M, Akin HY, Gencer-Oncul EB, Yousefzadeh M, Cengiz Seval G, Gulten E, Akdemir Kalkan I, Cinar G, Memikoglu O, Karaagaoglu E, Dalva K. A model integrating Killer Immunoglobulin-like Receptor (KIR) haplotypes for risk prediction of COVID-19 clinical disease severity. Immunogenetics. 2021 Sep 18. doi:
  10.1007/s00251-021-01227-4. Epub ahead of print. PMID: 34536086. • * İşaretlemeyi aşağıdaki komorbiditelerden kaç tanesine sahip olduğunuz doğrultusunda yapınız.
  - Diyabet
  - Obezite
  - Hipertansiyon
  - Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
  - Koroner arter hastalığı
  - Kronik böbrek yetmezliği (KBY)
  - Kanser
  Şekil 1. KIR genlerinin (karşılık gelen ligandları ile birlikte) kromozomda bulundukları bölgeler (telomerik/sentromerik) ve A/B haplotipleri arasındaki dağılımlarının şematize gösterimi. Gri kutular framework genlerini; mavi ve turuncu kutular, sırasıyla inhibitör ve aktivatör KIR reseptörlerini (iKIR ve aKIR); mor kutular ise KIR reseptörlerine spesifik bağlanan HLA ligandlarının göstermektedir.